จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๑๖๑๒/๓๖ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๒/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดหางน้ำหนองแขม อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดเขากบ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170