จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๓ (นน. ๓๕) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดโป่งคำ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองเชียงของ เมืองโปง เมืองเงิน เมืองสราว เมืองปัว เมืองน่าน เมืองหิน เมืองงั่ว) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170