จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน

จำนวน 19 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
3. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
8. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 3 (นน. 35) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 1 อ่านต่อ >
12. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
13. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 1 (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
15. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
16. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
17. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >
18. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองเชียงของ เมืองโปง เมืองเงิน เมืองสราว เมืองปัว เมืองน่าน เมืองหิน เมืองงั่ว) อ่านต่อ >
19. จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170