จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง

จารึก

จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

นน. ๑๐ จารึกระฆังทิศใต้วัดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. ๒๓๖๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ระฆัง

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ สูง ๒๘.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๑๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “นน. ๑๐ จารึกระฆังทิศใต้วัดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. ๒๓๖๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๗๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๖๓ เจ้าสุมนเทวราช พร้อมด้วยราชครูสังฆสงฆ์เสนาอำมาตย์และประชาชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันหล่อระฆังลูกนี้ไว้เพื่อใช้ตีในพิธีบูชาพระมหาชินธาตุเจ้า

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๘๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๓ อันเป็นสมัยที่พระหลวงช้างเผือกธรรมลังกาปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๕๘-๒๓๖๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. ๑๐ จารึกระฆังทิศใต้วัดพระธาตุแช่แห้ง พ.ศ. ๒๓๖๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๗๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-29, ไฟล์; นน.10.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170