จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2995 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
5. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
8. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
13. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านต่อ >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านต่อ >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านต่อ >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านต่อ >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
22. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
23. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๖ อ่านต่อ >
24. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๑๐ อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
28. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
30. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170