จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 3075 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 23 (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 24 (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
5. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 1 (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
8. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 16 (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 16 (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
11. จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 อ่านต่อ >
12. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
13. จารึกเมืองพรหมทิน 1 อ่านต่อ >
14. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2 อ่านต่อ >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1 อ่านต่อ >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50 อ่านต่อ >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66 อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
22. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
23. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 6 อ่านต่อ >
24. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 10 อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
26. จารึกใบเสมาวัดเทวฤทธิ์สุวิมลมังคลาราม 1 อ่านต่อ >
27. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 1 อ่านต่อ >
28. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
29. จารึกอนุสาวรีย์ทหารอาสา อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 1 (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170