จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 23 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2429, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทรวิชยานนท์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยมปลายแหลม, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดโป่งคำ น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การสร้างวิหาร, เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ฉลองวิหาร, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน-เจ้าอนันตวรฤทธิเดช, บุคคล-พระกาวิไชย, บุคคล-เจ้าอนันตวรฤทธิเดช,

จารึกวัดโป่งคำ

จารึก

จารึกวัดโป่งคำ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557 00:35:27 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดโป่งคำ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดโป่งคำ ต. น้ำแก่น อ. เมืองน่าน จ. น่าน จ.ศ. ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๒๙)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๙

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แท่งสี่เหลี่ยมทรงสูง ปลายแหลม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๕.๕ ซม. สูง ๓๒ ซม. หนา ๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดโป่งคำ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง (ข้อมูลเดิมคือ อำเภอเมืองน่าน) จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดโป่งคำ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง (ข้อมูลเดิมคือ อำเภอเมืองน่าน) จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

ยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

ประวัติ

แผ่นศิลาจารึกเคยตกจากที่สูงทำให้แผ่นหินแตกออกเป็น ๓ ชิ้น ทางวัดจึงซ่อมแซมโดยใช้กาวผนึกแผ่นหินเข้าไว้ด้วยกัน จนมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิม การกระเทาะและแตกหักของจารึกส่งผลให้ข้อความหายไปบางส่วน แต่ก็ยังสามารถเดาศัพท์ได้

เนื้อหาโดยสังเขป

ในวันเพ็ญเดือน ๗ ล้านนา จ.ศ. ๑๒๔๘ พระกาวิไชยประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้ามหาชีวิตหรือเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมกับข้าราชการและชาวบ้านทุกคน ได้จัดมีการฉลองวิหารวัดโป่งคำ พร้อมกับถวายเครื่องอัฐบริขารทั้งหลาย โดยตั้งจิตปรารถนาขอให้ผู้ร่วมทำกุศลกิจกรรมครั้งนี้ได้พบกับพระนิพพานโดยทั่วกัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ พ.ศ. ๒๔๒๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร  นาคสุข, “ศิลาจารึกวัดโป่งคำ ต. น้ำเกี๋ยน อ. ภูเพียง จ. น่าน จ.ศ. ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๒๙),” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๕๕ (online), เปิดข้อมูลเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หาข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=9807

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : บทความเรื่อง “ศิลาจารึกวัดโป่งคำ ต. น้ำแก่น อ. เมืองน่าน จ. น่าน จ.ศ. ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๒๙)” โดย ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. ๒๕๕๕)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170