จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีดำ

จำนวน 37 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๗ มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๐ ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
5. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก) อ่านต่อ >
6. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๕ (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านต่อ >
7. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๑ (เนมีราชชาฎก) อ่านต่อ >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๓ (ภูริทัตชาฎก) อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๒ (อุมังคชาฎก) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๘ (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ชูชกบัพ ๗๙) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์สักบัพ ๔๓) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ทานกัณฑ์ ๒๐๙) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์จุลวัน ๗๕) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ ๓๖) อ่านต่อ >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์มหาราชบัพ ๖๙) อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์หิมวันต์ ๑๓๔) อ่านต่อ >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๙ (มหาชนกชาฎก) อ่านต่อ >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๐ (สุวรรณสามชาฎก) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
26. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๕ ทศะพราหมชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
27. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์มัทรี ๙๐) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๘ อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๙ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170