จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ 36)

จารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ 36)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2554 14:59:57 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 13:16:53 )

ชื่อจารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ 36)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเรื่องเวสสันดรชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ 36)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหิน

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลารายหลังที่ 16 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 204.
2) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 206.

ประวัติ

จารึกเรื่องเวสสันดรชาดก อยู่ในบริเวณศาลารายหลังที่ 16 ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดโรงเรียนวัดพระเชตุพน จารึกแต่ละแผ่นเล่าเรื่องชาดกในแต่ละกัณฑ์ แต่บางส่วนได้สูญหายไป ปัจจุบันหลงเหลือจารึกเพียง 10 แผ่นเท่านั้น

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงเรื่องราวของ เวสสันดรชาดก “กัณฑ์ฉกษัตริย์”

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน (ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2558, จาก :
1) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 75-91.
2) “เวสสันดรชาฎก,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 203-204.
3) “เวสสันดรชาฎก,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 205-206.
4) “จารึกเรื่องอรรถกถาชาดก,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 143-145.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170