จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >
3. จารึกวัดส่องคบ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
6. จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ อ่านต่อ >
7. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >
8. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
9. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดบูรพาราม อ่านต่อ >
11. จารึกลานเงิน อ่านต่อ >
12. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 1 อ่านต่อ >
13. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >
14. จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170