พิพิธภัณฑ์วิทยา

ทำไมวัตถุเสื่อมสภาพ? เราจะยืดชีวิตวัตถุได้อย่างไร

โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2565

พิพิธภัณฑ์ล้วนมีวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงมากมายหลากหลายชนิด  บางชิ้นมีค่า มีราคา ขณะที่บางชิ้นอาจไม่ได้มีมูลค่าเป็นตัวเงิน หากมีคุณค่าทางจิตใจ ทำอย่างไรให้วัตถุข้าวของที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ (หรือแม้แต่ในบ้านหรือในครอบครองของเราเอง) สามารถคงสภาพเดิมไว้ให้นานที่สุด คลิปวิดีโอต่อไปนี้ คุณจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธุ์ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จะมาร่วมแบ่งปันและสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุประเภทต่างๆ รวมทั้ง สาเหตุการเสื่อมสภาพ วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการจัดเก็บ เพื่อให้วัตถุสิ่งของอยู่กับเราไปได้นานๆ ค่ะ คลิกชมวิดีโอ

คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชุดนี้  มาจากงานบรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี 2554 ของดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล  อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ดร.ปริตตา พูดถึงแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์วิทยาแนวใหม่ หรือ new museology    และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องคลังวัตถุในพิพิธภัณฑ์  ด้วยแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรวัตถุที่เราก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือในคลัง จะไปสัมพันธ์กับผู้คน ทำให้วัตถุที่เก็บนั้นกลับมีชีวิต    โดยดร.ปริตตา ยกตัวอย่างแนวทางการทำงานด้านคลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์อเมริกันอินเดียน วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา   และพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำโดยวัดและชุมชน แม้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆ  ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สถาบันขนาดใหญ่ แต่จริงๆ แล้วพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ก็สามารถทำได้ตามกำลังที่มี คลิกชมวิดีโอ  "คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน"  ตอนที่ 1 ดูย้อนหลัง "คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน"  ตอนที่ 2

การอนุรักษ์และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ฉบับง่าย

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564

          ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย เห็นอุปสรรคของเครือข่ายวัดและสถาบันทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ ที่มีวัตถุสะสมคือเอกสารโบราณเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่า ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันสำคัญ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ตำรายา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น ธรรมคดี  แต่ยังไม่สามารถจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อันเนื่องมาจากขาดการอนุรักษ์เชิงกายภาพ การสำรวจ และทำทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนและประเภทข้อมูล ทำให้เข้าถึงเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อเป็นไปด้วย ความลำบาก ซึ่งวัดและสถาบันทางวัฒนธรรมหลายแห่งพยายามติดต่อให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าไปทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณเหล่านั้น ศมส. จึงจัดทำชุดการเรียนรู้พร้อมใช้ เรื่อง การจัดการเอกสารโบราณ (Learning Tool Kit) สำหรับ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่สามารถใช้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเครือข่ายที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม           ชุดการเรียนรู้พร้อมใช้ เรื่อง การจัดการเอกสารโบราณ (Learning Tool Kit) นี้ ประกอบไปด้วย 1.  คู่มือ กดอ่านรายละเอียด 2. คลิปวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานเบื้องต้นของแต่ละขั้นตอน  3.  ชุดเครื่องมือทำความสะอาดเอกสารโบราณเบื้องต้น ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  โทร. 028809429 ต่อ 3820   อีเมล database@sac.or.th

การทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562

การทำทะเบียนวัตถุ เป็นการสำรวจและจดบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ของวัตถุแต่ละชิ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย ทำให้เรารู้ว่า วัตถุที่อยู่ในครอบครองมีจำนวนเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จัดเก็บที่ไหน และยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง แสดงความเป็นเจ้าของ หากวัตถุชิ้นนั้นเกิดสูญหายหรือถูกขโมย คลิกดูคลิปวิดีโอ การให้ความรู้เรื่องการทำทะเบียนวัตถุ โดย นวลพรรณ บุญธรรม นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สำหรับท่านที่ต้องการดู power point ประกอบวิดีโอ คลิกใน slide share ด้านล่างเคยค่ะ View more presentations from museumdatabase

การจัดเก็บผ้าด้วยวิธีม้วน(Preserving Textiles)

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผ้า เก่า หรือผ้าโบราณ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ หรือของสะสมส่วนบุคคล หากเก็บรักษาไม่เหมาะสม เช่น พับไว้นานๆ หรือเก็บอยู่ในที่ๆ โดนแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ ผ้าผืนสวยเหล่านั้นอาจจะแปรสภาพก่อนเวลาอันควร เช่น สีซีด สีไม่เสมอกัน กรอบ เปื่อย ขาด เป็นต้น ลองมาดูกันว่า การจัดเก็บผ้าด้วยวิธีม้วน โดยใช้วัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุที่หาซื้อง่ายในท้องตลาด สามารถทำได้ง่ายๆ ได้อย่างไร คลิกชมวิดีโอการสาธิตวิธีการจัดเก็บผ้า โดย คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กระบวนการทำงาน

โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2562

จบไปแล้วสำหรับงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 “ภูมิรู้ สู้วิกฤต” เมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกว่า 70 แห่ง ได้คิดสร้างสรรค์และตระเตรียมข้าวของและเรื่องราวมาจัดแสดง ให้ชาวกทม.และสังคมไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึง ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของชุมชน ที่นำมาปรับใช้แก้วิกฤตปัญหาต่างๆ  สิ่งที่ผู้ชมเห็น เรียนรู้ และสัมผัส แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ เพียง 5 วัน ณ พื้นที่จัดงาน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กทม.  แต่รู้หรือไม่ว่า กระบวนการเตรียมงานของชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการมาร่วมงานแต่ละครั้ง เป็นการทำแบบฝึกหัดพิพิธภัณฑ์วิทยาน้อยๆ เลยทีเดียว เริ่มด้วยการทำ ความรู้จักข้าวของในพิพิธภัณฑ์ของตนเอง ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและเรื่องราวของชุมชน  เลือกเรื่องราวของตนเองที่เห็นว่าสัมพันธ์กับหัวเรื่อง “ภูมิรู้สู้วิกฤต” ที่ตั้งไว้  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกเรื่องราวจากความทรงจำและคำบอกเล่าของผู้คนใน ชุมชน  ออกแบบการจัดแสดงอย่างไรให้น่าสนใจ ภายใต้พื้นที่นิทรรศการอันจำกัดราวๆ 4x3 เมตร ของบู๊ธ  สุดท้าย “การบ้าน” และ “ร่างกระดาษ” ก็กลายเป็นนิทรรศการเล็กๆ ในงานเทศกาลที่บอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ  คลิกชมวิดีโอ “กว่าจะเป็นงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ครั้งที่ 3” “การได้มางาน เทศกาลฯ  เปิดให้ชาวพิพิธภัณฑ์ได้เห็นและรู้จักเรื่องคนอื่นๆ  ความรู้บางอย่างก็เชื่อมโยงและนำมาเปรียบเทียบกันได้   ประทับใจบ้านเก่าเล่าเรื่องชุมชนเจริญไชย  ทำให้เห็นความทุกข์ที่เขาไม่อยากทิ้งที่ตรงนี้ไป   ซึ่งมันมีคุณค่ามากพอๆ กับการเก็บอนุรักษ์ข้าวของเป็นชิ้นๆ  ตรงนั้นมันของที่นับค่าไม่ได้ มันมีความทรงจำ มีจิตวิญญาณ”ความรู้สึกของท่านพระครูสังฆรักษ์ไพฑูรย์ สุภาโร แห่งพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร กทม. หนึ่งในตัวแทนชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ผู้ชมงานนี้กว่าครึ่งคือเด็กนักเรียนในกทม.และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่าน  feedback จากผู้ชมตัวน้อยโดยบังเอิญในเว็บ gotoknow  ด.ญ.ปลาทู จาก ร.ร.เพลินพัฒนา เธอบอกว่า“ภูมิรู้สู้วิกฤต”ประโยคนี้บอกถึงอะไรหลายอย่างที่มนุษย์เราได้ทำมัน เป็นประโยคที่แฝงกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เมื่อพูดถึงปัญหาก็ย่อมถามถึงทางออก ในนิทรรศการนี้ทำให้เรารู้ถึงทางออกของหลายคน หลายที่ หลายปัญหา ที่เรา “ไม่เคย”นึกถึงมาก่อน  คลิกอ่านรายละเอียดต่อคงไม่เกินจริงที่จะบอกว่า  กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ของงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นร่วมกับชาวพิพิธภัณฑ์  เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างความรู้ในโลกวิชาการด้าน พิพิธภัณฑ์วิทยาและมานุษยวิทยากับชุมชนท้องถิ่นและเจ้าของวัฒนธรรม  ระหว่างเครือข่ายชาวพิพิธภัณฑ์ด้วยกันเอง  ระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนของเขา และระหว่างเจ้าของวัฒนธรรมกับคนนอกหรือผู้ชมที่เป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทั้งหลายนี้จะช่วยเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงชมภาพอื่นๆ เพิ่มเติมได้ใน facebook งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

การกู้ภาพถ่าย หนังสือ เอกสารสำคัญ จากน้ำท่วม

โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2562

เมื่อเกิดอุทกภัย นอกจากอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ แล้ว ภาพถ่าย หนังสือ เอกสารสำคัญ เป็นวัตถุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย แม้จะมีราคาค่างวดไม่มากนัก หากแต่ในเชิงคุณค่าทางจิตวิญญาณนั้นเหลือคณานับ เมื่อภาพถ่าย หนังสือ หรือเอกสารสำคัญของเราเปียกโชกไปด้วยน้ำ เปรอะเปื้อนโคลน เราจะรักษาเยียวยาพวกมันได้อย่างไรบ้าง      กู้ภาพถ่ายที่เปียกน้ำภาพถ่าย ฟิล์มเนกาทีฟ และสไลด์ ส่วนใหญ่สามารถทำความสะอาดและทำให้แห้งได้ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้หยิบภาพถ่ายอย่างระมัดระวังออกมาจากน้ำสกปรกหรือโคลน ค่อยๆ ดึงภาพออกมาจากอัลบั้ม อย่าถูหรือสัมผัสบริเวณภาพด้านหน้าที่มีรอยเสียหายจากการเปียกน้ำล้างภาพถ่ายทั้งด้านหน้าและหลังด้วยน้ำเย็นอย่างเบามือในอ่างน้ำหรือกะละมัง อย่าถูภาพ! และควรเปลี่ยนน้ำล้างบ่อยๆถ้ามีพื้นที่หรือเวลาพอ ให้วางภาพถ่ายที่เปียกลงบนกระดาษที่ซับน้ำได้ (อาจใช้กระดาษทิชชูแผ่นใหญ่สีขาวที่ไม่พิมพ์ลาย)โดยหงายด้านหน้าภาพขึ้น ห้ามวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ เพราะหมึกจะทำลายภาพที่เปียก ควรเปลี่ยนกระดาษซับน้ำทุกชั่วโมงจนกระทั่งภาพถ่ายแห้งดี ควรจะทำภายในอาคารที่อากาศถ่ายเท ไม่ควรให้โดนแสงแดดหรือลม เพราะอาจทำให้ภาพถ่ายโค้งงอเร็วขึ้นถ้าไม่มีพื้นที่หรือเวลาพอ ให้ล้างภาพถ่ายเพื่อขจัดคราบดินโคลนออก ระวังอย่าให้พื้นผิวด้านหน้าภาพถ่ายติดกัน จากนั้นแยกภาพใส่ถุงพลาสติกซิปล็อก แช่แข็งในตู้เย็น หลังจากนั้นหากมีเวลา จึงนำออกมาทำให้แห้ง และอนุรักษ์อย่างเหมาะสมต่อไปข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลที่ดี ควรล้างคราบโคลน หรือสิ่งสกปรกออกจากภาพถ่ายภายใน 2 วัน หลังจากภาพถ่ายเปียกน้ำ มิเช่นนั้น ภาพถ่ายจะขึ้นราและติดกัน แกะออกยากควรเริ่มทำความสะอาดและดูแลรักษาภาพถ่ายที่ไม่มีฟิล์มก่อนหรือฟิล์มถูกทำลายก่อนภาพถ่ายที่อยู่ในกรอบจำเป็นต้องทำการกู้ในขณะที่มันเปียกน้ำ มิเช่นนั้นพื้นผิวหน้าของภาพจะแห้งติดกับกระจก จนไม่สามารถแยกภาพออกได้หรือแยกได้ก็อาจจะทำให้ภาพเสียหาย การจะนำภาพถ่ายที่เปียกออกจากกรอบ จะต้องให้ภาพและกระจกติดอยู่ด้วยกัน จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด โดยเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านภาพถ่ายอย่างเบาๆ จนกระทั่งภาพถ่ายค่อยๆ ออกจากกระจกได้ ควรระลึกไว้เสมอว่า ภาพถ่ายเก่าจะบอบบางและเสียหายได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำ และอาจไม่สามารถกู้คืนสภาพได้ การอนุรักษ์หรือกู้คืนภาพถ่ายเก่าไม่ควรนำไปแช่แข็ง โดยปราศจากคำแนะนำจากนักอนุรักษ์มืออาชีพ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ควรจะนำภาพถ่ายเก่าไปให้นักอนุรักษ์หลังจากที่เราทำความสะอาดและทำให้ภาพถ่ายแห้งแล้ว กู้หนังสือ เอกสาร ใบสำคัญ ที่เปียกน้ำ หนังสือ จดหมาย เอกสาร ใบสำคัญต่างๆ สามารถจะกู้คืนให้กลับมาใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดได้หลังจากที่เปียกโชก หัวใจสำคัญคือ การกำจัดความชื้นในทันทีที่เป็นไปได้ ก่อนที่จะขึ้นราวิธีที่ง่ายที่สุดในการกู้หนังสือหรือกระดาษที่เปียกน้ำ คือ การนำไปวางบนกระดาษซับน้ำ เพื่อดูดความชื้นออกไปให้มากที่สุด ทั้งนี้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี   การทำความสะอาดหนังสือ เอกสาร ใบสำคัญ ที่เปียกน้ำ และ การทำให้แห้ง มีขั้นตอนดังนี้นำหนังสือ เอกสาร ออกมาจากน้ำที่ท่วมถ้าหนังสือหรือเอกสารเปื้อนน้ำเน่าหรือสกปรก ค่อยๆ ล้างกระดาษด้วยน้ำเย็นอย่างเบามือในอ่างน้ำหรือกะละมัง ถ้าหนังสือหรือเอกสารบอบบางมาก พยายามวางเอกสารลงบนวัสดุพื้นผิวเรียบ แล้วใช้กระบอกฉีดน้ำพ่นเบาๆวางเอกสารแยกเป็นแผ่นๆ บนวัสดุพื้นผิวเรียบ และไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง ถ้ากระดาษเปียกและติดกันเป็นชั้นๆ ควรทำให้แห้งเล็กน้อยก่อนที่จะแยกกระดาษแต่ละแผ่น/หน้า ออกจากกัน และถ้าไม่มีพื้นที่ สามารถแขวนหรือห้อยบนราวเชือกก็ได้ในห้องที่ใช้วางหรือแขวนเอกสาร ควรเปิดพัดลมหรือหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท เพื่อให้กระดาษแห้งเร็วขึ้นหนังสือที่เปียกน้ำและหน้ากระดาษติดกัน ทางที่ดีควรคั่นด้วยกระดาษซับน้ำระหว่างหน้าที่เปียก และวางหนังสือในแนวราบเพื่อให้แห้ง ไม่จำเป็นต้องคั่นกระดาษซับน้ำไว้ทุกหน้า อาจจะคั่น 20-50 หน้า ต่อแผ่นก็ได้ เปลี่ยนกระดาษซับน้ำให้บ่อยอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมงถ้ามีเอกสารหรือหนังสือจำนวนมาก ที่ไม่สามารถทำการกู้เองได้หมด ให้นำเอกสารนั้นใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อก และใช่ช่องฟรีซ จะช่วยชลอความเสียหายของเอกสารหรือหนังสือได้ เมื่อมีเวลาจึงค่อยนำมาไล่ความชื้นออกต่อไป  หลังจากทำความสะอาดหนังสือหรือเอกสารที่เปียกน้ำและทำให้แห้งแล้ว เอกสารดังกล่าวอาจยังมีกลิ่นเหม็นอับ อาจแก้ไขโดยวางหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวในห้องที่มีอากาศเย็นและแห้งสัก2-3 วัน ถ้ายังมีกลิ่นเหม็นอับอีก ให้นำหนังสือหรือเอกสารนั้นใส่ในกล่องที่เปิด แล้วนำเบกกิ้งโซดาหรือถ่านไม้มาใส่เพื่อดูดกลิ่น ระวังอย่าให้เบกกิ้งโซดาสัมผัสกับหนังสือหรือเอกสาร และหมั่นตรวจดูกล่องทุกวันว่ามีราขึ้นเปล่าถ้าหนังสือหรือเอกสารสำคัญของคุณขึ้นรา ทางที่ดีควรจะสำเนา สแกน หรือถ่ายภาพเอาไว้ ก่อนที่จะะโยนหนังสือหรือเอกสารนั้นทิ้งไป !!

โปรแกรมทำทะเบียนวัตถุแบบดิจิทัล

โพสต์เมื่อ 08 มกราคม 2562

เบื้องหลังการทำพิพิธภัณฑ์ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การทำทะเบียนวัตถุ  สมัยก่อนมักใช้วิธีจดบันทึกลงในสมุดเป็นเล่มๆ   แต่ปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น คือทะเบียนวัตถุบนสื่อดิจิทัล   บางพิพิธภัณฑ์เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการทำ   สำหรับโปรแกรมที่ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย นำมาแนะนำในครั้งนี้ เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า "Museum-Management"  พัฒนาโดย คุณราชบดินทร์  สุวรรณคัณฑิ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ต้องขอขอบคุณ คุณราชบดินทร์  สุวรรณคัณฑิ  ที่พัฒนาและเอื้อเฟื้อโปรแกรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวพิพิธภัณฑ์ค่ะ Museum Management  เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เสมือนการทำทะเบียนวัตถุ  คือ เป็นการบันทึกหรือจัดทำรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุไว้เป็นหลักฐาน  รวมถึงเป็นการบันทึกประวัติ และการค้นคว้าข้อมูลวัตถุเพิ่มเติม   ข้อมูลต่างๆ ของวัตถุที่บันทึกลงในโปรแกรม  จะช่วยทำให้เจ้าของพิพิธภัณฑ์หรือผู้ใช้ทราบข้อมูลของวัตถุแต่ละชิ้น  และยังช่วยในการจัดเก็บวัตถุให้เป็นระบบ  สะดวกในการค้นหา  ทำให้ทราบว่ามีวัตถุประเภทอะไรอยู่ในครอบครองบ้าง  จำนวนเท่าไร  ลักษณะอย่างไร  ประวัติความเป็นมาและการได้มา เป็นต้น  และหากวัตถุสูญหาย ถูกขโมย  สามารถใช้ทะเบียนวัตถุนี้   แสดงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นหลักฐานเบื้องต้นในทางกฎหมายได้ โปรแกรมนี้ใช้ง่าย  เหมาะสำหรับพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท  เพราะสามารถกำหนดประเภทหมวดหมู่ของวัตถุได้เองตามที่ต้องการ  มีระบบแบบฟอร์มการลงทะเบียนรายการวัตถุ  ใส่รายละเอียดข้อมูล  และรูปภาพวัตถุแต่ละชิ้นได้ด้วย หมายเหตุ: โปรแกรมการบริหารจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ (museum management) ทางผู้พัฒนาได้อนุญาตทุกท่านนำไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยท่านสามารถให้ข้อแนะนำ feedback  หรือติดต่อกับผู้พัฒนาโปรแกรม นี้ได้ทางอีเมล: rachabodin@facebook.com คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม  Download click here วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม 1.     ดาวน์โหลดโปรแกรม Museum- Management จาก Google Drive   คลิกที่นี่ 2.  คลิก “download anyway” วิธีการติดตั้งโปรแกรม Museum Management 1.     ดับเบิลคลิก (Double Click) โฟลเดอร์ Museum-Management.rar  เพื่อแตกไฟล์    2.     คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์  Museum-Management   แล้วดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ application “Server2Go”  3.     คลิก  “Yes”  เพื่อติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 4.     จากนั้น  หน้าแรกของ Server2Go (ที่อยู่บนบราวเซอร์ firefox)  http://127.0.0.1/  จะแสดงขึ้นมา บนหน้าจอของท่าน   ดังภาพ 5.     เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์   โดยพิมพ์ http://127.0.0.1/museum/admin   ในช่องurl ดังรูป 6. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด enter   จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลหน้าระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ วิธีการใช้งาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และระบบบริหารจัดการหมวดหมู่    http://127.0.0.1/museum/admin ดาวน์โหลด  "วิธีการใช้งานของทั้งสองระบบ"  ได้ที่นี่ *** ท่านสามารถดูชุดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์  ได้ที่ http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_inside.php?id=1221