การจัดเก็บผ้าด้วยวิธีม้วน(Preserving Textiles)

ผ้า เก่า หรือผ้าโบราณ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ หรือของสะสมส่วนบุคคล หากเก็บรักษาไม่เหมาะสม เช่น พับไว้นานๆ หรือเก็บอยู่ในที่ๆ โดนแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ ผ้าผืนสวยเหล่านั้นอาจจะแปรสภาพก่อนเวลาอันควร เช่น สีซีด สีไม่เสมอกัน กรอบ เปื่อย ขาด เป็นต้น
ลองมาดูกันว่า การจัดเก็บผ้าด้วยวิธีม้วน โดยใช้วัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุที่หาซื้อง่ายในท้องตลาด สามารถทำได้ง่ายๆ ได้อย่างไร

คลิกชมวิดีโอการสาธิตวิธีการจัดเก็บผ้า โดย คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์


อ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: วริสรา แสงอัมพรไชย