ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง

ค้นหาพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศตามเนื้อหาการจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม

ชวนสำรวจพิพิธภัณฑ์ยอดนิยม ที่มีผู้คลิกอ่านมากที่สุด

เกี่ยวกับฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

เราเป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการ ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตั้งแต่ปี 2546
ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในหลากมุมมองความรู้ และทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ 1,600 แห่ง

แหล่งค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด
สำหรับคุณ

ค้นหาที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ในแผนที่

แหล่งค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด
สำหรับคุณ

ค้นหาความรู้ในการทำพิพิธภัณฑ์

แหล่งค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด
สำหรับคุณ