เทศกาลพิพิธภัณฑ์

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

22 มิถุนายน 2563

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วมงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ภูมิรู้ สู้วิกฤต" เมื่อคนเราช่างคิดแก้ปัญหา  จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น    ระหว่างวันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   เราอาจคุ้นเคยกับวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการพึ่งพาความรู้จากตำรา นักวิชาการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่  แต่รู้หรือไม่ว่า คนธรรมดาสามัญ คนเล็กคนน้อยในท้องถิ่น ต่างมีศักยภาพทางปัญญาในการจัดการกับปัญหาในแบบของตนที่น่าสนใจ ทั้งการหันกลับนำเอาความรู้และวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาปรับใช้  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม  การใช้ระบบประเพณีและพิธีกรรมมาแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างเพื่อบันทึกเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน 69 แห่ง ภูมิใจนำเสนอความหลากหลายของความรู้ในสังคมไทย ทั้งที่อยู่ในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่แต่ละท้องถิ่นนำมาใช้จัดการกับวิกฤตการณ์ที่ตนเองเผชิญ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ  ภัยธรรมชาติ  ภัยสงคราม  ภัยเศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง  ชมรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2553

17 สิงหาคม 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2553  "สยามใหม่ จากมุมมองท้ิองถิ่น" พุทธศักราช 2553 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว  หลังจากที่ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453  ช่วงเวลาสี่สิบกว่าปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เป็นเวลาที่สยามก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่  เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งหลายด้าน จนนักวิชาการหลายคนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นถือเป็นการเข้าสู่สังคม สมัยใหม่ พร้อมเรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นยุค “สยามใหม่” งานเทศกาลจึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ภาพของสยามใหม่ ในความรับรู้ทั่วไป มักจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์กลาง สิ่งที่เรามักจะยังมองไม่เห็น คือภาพของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยให้เราย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นท้องถิ่นในยุคร้อยกว่าปีมาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ...อ่านต่อ