เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วมงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ
"ภูมิรู้ สู้วิกฤต"
เมื่อคนเราช่างคิดแก้ปัญหา  จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 
 ระหว่างวันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
เราอาจคุ้นเคยกับวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการพึ่งพาความรู้จากตำรา นักวิชาการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่  แต่รู้หรือไม่ว่า คนธรรมดาสามัญ คนเล็กคนน้อยในท้องถิ่น ต่างมีศักยภาพทางปัญญาในการจัดการกับปัญหาในแบบของตนที่น่าสนใจ ทั้งการหันกลับนำเอาความรู้และวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาปรับใช้  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม  การใช้ระบบประเพณีและพิธีกรรมมาแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างเพื่อบันทึกเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น

งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน 69 แห่ง ภูมิใจนำเสนอความหลากหลายของความรู้ในสังคมไทย ทั้งที่อยู่ในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่แต่ละท้องถิ่นนำมาใช้จัดการกับวิกฤตการณ์ที่ตนเองเผชิญ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ  ภัยธรรมชาติ  ภัยสงคราม  ภัยเศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ที่ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ: 27 กันยายน 2555