หนังสือ

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN -

หนังสือแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

Local Museums Research and Development Project

ชื่อผู้แต่ง : Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN -

An introduction to the Local Museums Research and Development Project.

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม: ประสบการณ์จากคนลองทำ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN 978-9-743767-07-4

ถ่ายทอดวิธีการทำ งานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับคนในชุมชนของนักวิจัย เสมือนเป็นคู่มือสำหรับคนที่คิดจะทำพิพิธภัณฑ์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี แนะนำไว้ครบทั้งวิธีหาคนมาร่วม หาเรื่องมาเล่า และเอาใจใส่ข้าวของ

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์บันทึก

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN 978-9-743772-17-7

รวม 9 บทความ จากผู้เขียนที่คลุกคลีกับงานพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคน ชุมชน ข้าวของ และชีวิตในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์กับสังคม บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง, นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ unlimited

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี, สรินยา คำเมือง และศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN 978-6-117154-05-8

ชวนคนอ่านไปทำความ รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่สนองตอบต่อจริตและความต้องการของ “คนทำ” และ “คนดู” หลายกลุ่มแตกต่างกันไป ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในไทยหลากหลายไม่แพ้ใครในโลก

ดาวน์โหลด

หนังใหญ่วัดบ้านดอน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN 974-94130-0-8

หนังสือภาพชุดตัวหนังใหญ่ประกอบคำพากษ์ของคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จ.ระยอง พร้อมประวัติความเป็นมา และวิธีการแสดงจากความทรงจำของผู้รู้ในท้องถิ่น จัดพิมพ์อย่างสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม

ดาวน์โหลด

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN -

นิทรรศการเรื่องแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง มาจากการทำงานระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ของตนเองในการสื่อสารเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2008

ISBN -

สูจิบัตรงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

Re-Collection # 2 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN 978-616-7154-46-6

บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย

ดาวน์โหลด

Re-Collection # 1 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN 978-616-7154-45-9

บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย

ดาวน์โหลด