หนังสือ

สูจิบัตรเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 2 : สยามใหม่จากมุมมองท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN

พุทธศักราช 2553 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453  ช่วงเวลาสี่สิบกว่าปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เป็นเวลาที่สยามก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่  เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งหลายด้าน จนนักวิชาการหลายคนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นการเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ พร้อมเรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นยุค “สยามใหม่” งานเทศกาลจึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ภาพของสยามใหม่ ในความรับรู้ทั่วไป มักจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์กลาง และกระจายออกไปในภูมิภาค  เช่น การปฏิรูประบบราชการ  การเกิดกระทรวงทบวงกรม เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม การศึกษา  การผลิตเพื่อการค้า การนำเข้าสินค้าและความทันสมัยจากต่างประเทศ รูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ฯลฯ   สิ่งที่เรามักจะยังมองไม่เห็น คือภาพของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ เรื่องราว ความจำ หลากหลายกันออกไปในแต่ละท้องที่  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยให้เราย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นท้องถิ่นในยุคร้อยกว่าปีมาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  เนื้อหาของท้องถิ่นจะช่วยเติมเต็มภาพความเปลี่ยนแปลงให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา มีเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ของประเทศ และเป็นการจุดประกายความสนใจให้เกิดการค้นคว้าวิจัยต่อไป

ดาวน์โหลด

คนทำพิพิธภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2014

ISBN 978-616-7454-25-1

ข้อเขียนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย อาจมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื้อหาของ "คนทำพิพิธภัณฑ์" เป็นมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของชุมชน จึงเป็น "เสียง" จากคนข้างใน มิใช่การพูดแทนดดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จึงเป็นเสียงหนึ่งของการปฏิบัติการพิพิธัณฑ์แนวใหม่ ที่เล่าโดยผู้ปฏิบัติเองซึ่งยังไม่มีการรวบรวมมาก่อน - ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-616-7154-00-8

รวม บทความหลากประเด็นที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์อนุรักษ์มรดกของสิงคโปร์ นอกจากการสะท้อนวิธีการทำงานด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับคนสิงคโปร์ที่น่าทึ่งแล้ว ยังเปิดมุมมองหลากมิติของสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

เรือนสีรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง : ภาวิตา ใจกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-9-743114-25-7

เรื่องราววิถีชีวิต ชาวบ้านจากหมู่บ้านท่าพูด จ.นครปฐม ที่เขียนในรูปของนวนิยาย แต่ข้อมูลทั้งหมดที่บอกเล่าเป็นความพยายามของผู้เขียนในการเก็บข้อมูลด้าน มานุษยวิทยา หนังสือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ของเซเว่นบุคส์อวอร์ดปี 2552 

ดาวน์โหลด

หนังใหญ่วัดบ้านดอน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 974-94130-0-8

หนังสือภาพชุดตัวหนังใหญ่ประกอบคำพากษ์ของคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จ.ระยอง พร้อมประวัติความเป็นมา และวิธีการแสดงจากความทรงจำของผู้รู้ในท้องถิ่น จัดพิมพ์อย่างสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม: ประสบการณ์จากคนลองทำ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-9-743767-07-4

ถ่ายทอดวิธีการทำ งานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับคนในชุมชนของนักวิจัย เสมือนเป็นคู่มือสำหรับคนที่คิดจะทำพิพิธภัณฑ์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี แนะนำไว้ครบทั้งวิธีหาคนมาร่วม หาเรื่องมาเล่า และเอาใจใส่ข้าวของ

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ unlimited

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี, สรินยา คำเมือง และศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-6-117154-05-8

ชวนคนอ่านไปทำความ รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่สนองตอบต่อจริตและความต้องการของ “คนทำ” และ “คนดู” หลายกลุ่มแตกต่างกันไป ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในไทยหลากหลายไม่แพ้ใครในโลก

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์บันทึก

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN 978-9-743772-17-7

รวม 9 บทความ จากผู้เขียนที่คลุกคลีกับงานพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคน ชุมชน ข้าวของ และชีวิตในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์กับสังคม บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง, นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์

ดาวน์โหลด

ท้องถิ่นไหล่หิน

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2010

ISBN -

หนังสือเล่มเล็กที่ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนับสนุนให้ชาวบ้าน เขียนเล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมภาพประกอบที่สวยงามทุกแง่มุมของหมู่บ้าน

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2009

ISBN -

หนังสือแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด