กฎ กติกา และมารยาท

เนื่องจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย มีกิจกรรมให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ร่วมกันรีวิวพิพิธภัณฑ์ หรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเนื้อหาที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่สังคม โดยฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีนโยบายที่เปิดกว้างต่อการนำเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆ เว็บไซต์ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย จึงขอความกรุณาทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎ กติกา ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ และเพื่อส่งเสริมชุมชนออนไลน์ที่มีคุณภาพ


1. กรุณางดใช้ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียใดๆ ที่ไม่สุภาพ คำหยาบ ส่อเสียด กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงทำให้ผู้อื่นเสียหาย และทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคม

2. เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่นๆ พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ

3. ควรแจ้งแหล่งอ้างอิงข้อมูลอย่างชัดเจน เมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการแสดงเจตนาถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

4. กรุณางดการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการค้า

5. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

6. ความคิดเห็นหรือรีวิวที่แสดง ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้แสดงความคิดเห็น

7. เว็บไซต์ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ขัดต่อกฎ กติกา ข้างต้น และขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นดังกล่าวAA


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ช่วยสอดส่องข้อความที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มรรยาทดังกล่าว หากพบโปรดแจ้งลบได้ในทันที โดยทีมงานจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ขอบคุณค่ะ