เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551"ฟังเรื่องเล่า ฟื้นความหลัง สร้างพลังท้องถิ่น"

คุณเคยเก็บสะสมของบางอย่าง เพราะความรัก ความผูกพันกับของเหล่านั้นมั้ย?
คุณเคยเก็บรักษาของบางอย่าง เพราะชวนให้ระลึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัว หรือคนที่คุณรักมั้ย?
คุณเคยเสาะแสวงหาของบางอย่าง เพราะความแปลกตา สวยงาม หรือเพราะเรื่องราวจากข้าวของนั้นมั้ย?
ถ้าคำตอบของคุณ คือ เคย
เราอยากให้คุณลองมาชม มาฟังเรื่องเล่าจากชาวพิพิธภัณฑ์ในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

เผยแพร่เมื่อ: 17 สิงหาคม 2555