มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา 2564

งานมหกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ สีสัน เส้นด้าย ลายผ้า ล้านนา” วันที่ 25- 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดศรีดอนคำ  อำเภอลอง จังหวัดแพร่  จัดโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ล้านนา ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่  จัดแสดงผ้าและสิ่งทอจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในภาคเหนือกว่า 20 แห่ง  มีทั้งผ้าจากชาติพันธุ์ต่างๆจากจังหวัดเชียงราย    ผ้าในพระพุทธศาสนาจากจังหวัดลำปาง     ผ้าห่อคัมภีร์จากวัดสูงเม่นจังหวัดแพร่ และผ้าจากวัฒนธรรมไทยใหญ่จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหลากหลายในผ้าของกลุ่มล้านนาตะวันออก น่าน เชียงราย  พะเยา   และยังมีคอลเล็กชั่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผ้าผะเหวดเป็นภาพพระเวสสันดรยาวกว่า 20 เมตร ในสภาพสมบูรณ์ 90 เปอร์เซ็นต์ และผ้าโบราณอายุกว่า 200 ปี พร้อมกับ ผลงานใหม่ๆของกลุ่มทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น

นิทรรศการนำเสนอใน 5  เรื่องราว ได้แก่

1. ผ้าแห่งศรัทธา

2. นานาเครื่องย้อง

3. ผ้าพี่น้องชนเผ่า

4. ภาพผ้าเก่าคนเมือง

5. ลือเลื่องผ้าเมืองลองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช้อป เวทีเสวนาเรื่องผ้าและสิ่งทอ ที่จะแชร์ความรู้และประสบการณ์จากเครือข่ายคนทำพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการ

ที่มาของมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ มาจากการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  ให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาเก็บข้อมูลวัตถุในพิพิธภัณฑ์ภายใต้ "โครงการพัฒนาความรู้ผ้าล้านนา : มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา" โดยศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าของภาคเหนือในด้านต่างๆ  โดยส่วนหนึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอผ่านงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เพื่อสร้างความรู้ในเรื่องผ้าและพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชน สร้างคุณค่าและความหมายของผ้าแต่ละชนิด ที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนภาคเหนือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ณ อ.ลอง จ.แพร่ นอกจากการสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์และชุมชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ทั้งการสืบค้น การคัดเลือกข้อมูล และการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่เข้าร่วมงานมีกว่า 30 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ลำปาง  พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จ.แพร่  พิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จ.แพร่  พิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง จ.แพร่   พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อ.ลอง จ.แพร่   พิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร อ.ปง จ.พะเยา  พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) อ.เมือง จ.พะเยา   พิพิธภัณฑ์วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย อ.เมือง จ.ลำพูน  พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน  พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา จ.เชียงใหม่   หอภาพถ่ายล้านนา จ.เชียงใหม่  โฮงหลวงแสงแก้ว จ.เชียงราย  ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  บ้านฝิ่น อ.เชียงแสน จ. เชียงราย   พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   เป็นต้น


สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 0-5458-1532   หรือ  08-1807-9960  หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ


คลิกดูพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจในจังหวัดแพร่


คลิกชมภาพถ่ายบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน


เผยแพร่เมื่อ: 11 มีนาคม 2564