ทำไมวัตถุเสื่อมสภาพ? เราจะยืดชีวิตวัตถุได้อย่างไร

พิพิธภัณฑ์ล้วนมีวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงมากมายหลากหลายชนิด  บางชิ้นมีค่า มีราคา ขณะที่บางชิ้นอาจไม่ได้มีมูลค่าเป็นตัวเงิน หากมีคุณค่าทางจิตใจ
ทำอย่างไรให้วัตถุข้าวของที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ (หรือแม้แต่ในบ้านหรือในครอบครองของเราเอง) สามารถคงสภาพเดิมไว้ให้นานที่สุด

คลิปวิดีโอต่อไปนี้ คุณจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธุ์ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จะมาร่วมแบ่งปันและสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุประเภทต่างๆ รวมทั้ง สาเหตุการเสื่อมสภาพ วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการจัดเก็บ
เพื่อให้วัตถุสิ่งของอยู่กับเราไปได้นานๆ ค่ะ

คลิกชมวิดีโอ
อ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ (ผู้บรรยาย)