การทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์

การทำทะเบียนวัตถุ เป็นการสำรวจและจดบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ของวัตถุแต่ละชิ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย ทำให้เรารู้ว่า วัตถุที่อยู่ในครอบครองมีจำนวนเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จัดเก็บที่ไหน และยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง แสดงความเป็นเจ้าของ หากวัตถุชิ้นนั้นเกิดสูญหายหรือถูกขโมย

คลิกดูคลิปวิดีโอ การให้ความรู้เรื่องการทำทะเบียนวัตถุ โดย นวลพรรณ บุญธรรม นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


สำหรับท่านที่ต้องการดู power point ประกอบวิดีโอ คลิกใน slide share ด้านล่างเคยค่ะ
อ้างอิง :

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_inside.php?id=1221 http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_inside.php?id=1221

ชื่อผู้แต่ง: นวลพรรณ บุญธรรม(ผู้บรรยาย)