คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน

ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชุดนี้  มาจากงานบรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี 2554 ของดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล  อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน

ดร.ปริตตา พูดถึงแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์วิทยาแนวใหม่ หรือ new museology    และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องคลังวัตถุในพิพิธภัณฑ์  ด้วยแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรวัตถุที่เราก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือในคลัง จะไปสัมพันธ์กับผู้คน ทำให้วัตถุที่เก็บนั้นกลับมีชีวิต    โดยดร.ปริตตา ยกตัวอย่างแนวทางการทำงานด้านคลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์อเมริกันอินเดียน วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา   และพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำโดยวัดและชุมชน แม้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆ  ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สถาบันขนาดใหญ่ แต่จริงๆ แล้วพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ก็สามารถทำได้ตามกำลังที่มี

คลิกชมวิดีโอ  "คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน"  ตอนที่ 1ดูย้อนหลัง "คลังโบราณวัตถุและวัตถุสะสมที่มีชีวิตและมีคน"  ตอนที่ 2


อ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (ผู้บรรยาย)