การอนุรักษ์ผ้าด้วยวิธีเข้ากรอบ

ผ้าและสิ่งทอโบราณ ส่วนใหญ่ผลิตมาจากเส้นใยพืชและสัตว์ อาจจะเสื่อมสภาพได้ง่าย การอนุรักษ์ผ้าเพื่อการจัดแสดงด้วยวิธีเข้ากรอบ เป็นการจัดแสดงวิธีหนึ่งที่ทำให้ผ้าสามารถคงสภาพเดิมได้นานขึ้น ซึ่งมีอุปกรณ์และวิธีการทำดังต่อไปนี้

คลิกชมวิดีโอการสาธิตวิธีการเข้ากรอบ โดย คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
อ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: วริสรา แสงอัมพรไชย