โปรแกรมทำทะเบียนวัตถุแบบดิจิทัล

เบื้องหลังการทำพิพิธภัณฑ์ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การทำทะเบียนวัตถุ  สมัยก่อนมักใช้วิธีจดบันทึกลงในสมุดเป็นเล่มๆ   แต่ปัจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น คือทะเบียนวัตถุบนสื่อดิจิทัล   บางพิพิธภัณฑ์เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการทำ  

สำหรับโปรแกรมที่ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย นำมาแนะนำในครั้งนี้ เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า "Museum-Management"  พัฒนาโดย คุณราชบดินทร์  สุวรรณคัณฑิ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ต้องขอขอบคุณ คุณราชบดินทร์  สุวรรณคัณฑิ  ที่พัฒนาและเอื้อเฟื้อโปรแกรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวพิพิธภัณฑ์ค่ะ

Museum Management  เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เสมือนการทำทะเบียนวัตถุ  คือ เป็นการบันทึกหรือจัดทำรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุไว้เป็นหลักฐาน  รวมถึงเป็นการบันทึกประวัติ และการค้นคว้าข้อมูลวัตถุเพิ่มเติม  

ข้อมูลต่างๆ ของวัตถุที่บันทึกลงในโปรแกรม  จะช่วยทำให้เจ้าของพิพิธภัณฑ์หรือผู้ใช้ทราบข้อมูลของวัตถุแต่ละชิ้น  และยังช่วยในการจัดเก็บวัตถุให้เป็นระบบ  สะดวกในการค้นหา  ทำให้ทราบว่ามีวัตถุประเภทอะไรอยู่ในครอบครองบ้าง  จำนวนเท่าไร  ลักษณะอย่างไร  ประวัติความเป็นมาและการได้มา เป็นต้น  และหากวัตถุสูญหาย ถูกขโมย  สามารถใช้ทะเบียนวัตถุนี้   แสดงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นหลักฐานเบื้องต้นในทางกฎหมายได้

โปรแกรมนี้ใช้ง่าย  เหมาะสำหรับพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท  เพราะสามารถกำหนดประเภทหมวดหมู่ของวัตถุได้เองตามที่ต้องการ  มีระบบแบบฟอร์มการลงทะเบียนรายการวัตถุ  ใส่รายละเอียดข้อมูล  และรูปภาพวัตถุแต่ละชิ้นได้ด้วย

หมายเหตุ: โปรแกรมการบริหารจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ (museum management) ทางผู้พัฒนาได้อนุญาตทุกท่านนำไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยท่านสามารถให้ข้อแนะนำ feedback  หรือติดต่อกับผู้พัฒนาโปรแกรม นี้ได้ทางอีเมล: rachabodin@facebook.com

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม  Download click here

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

1.     ดาวน์โหลดโปรแกรม Museum- Management จาก Google Drive   คลิกที่นี่2.  คลิก “download anyway”


วิธีการติดตั้งโปรแกรม Museum Management

1.     ดับเบิลคลิก (Double Click) โฟลเดอร์ Museum-Management.rar  เพื่อแตกไฟล์   
2.     คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์  Museum-Management   แล้วดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ application “Server2Go” 3.     คลิก  “Yes”  เพื่อติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
4.     จากนั้น  หน้าแรกของ Server2Go (ที่อยู่บนบราวเซอร์ firefox)  http://127.0.0.1/  จะแสดงขึ้นมา บนหน้าจอของท่าน   ดังภาพ5.     เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์   โดยพิมพ์ http://127.0.0.1/museum/admin   ในช่องurl ดังรูป
6. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด enter   จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลหน้าระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิธีการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และระบบบริหารจัดการหมวดหมู่    http://127.0.0.1/museum/admin

ดาวน์โหลด  "วิธีการใช้งานของทั้งสองระบบ"  ได้ที่นี่

*** ท่านสามารถดูชุดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์  ได้ที่
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_inside.php?id=1221

อ้างอิง :

ชื่อผู้แต่ง: วริสรา แสงอัมพรไชย