จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170