จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22

จำนวน 150 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 1 อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 2 อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 3 อ่านต่อ >
34. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
35. จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา 2 อ่านต่อ >
36. จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา 1 อ่านต่อ >
37. จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก 1 อ่านต่อ >
38. จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) อ่านต่อ >
39. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
40. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
41. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
42. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
43. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
44. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
45. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านต่อ >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
57. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปเมียนายร้อยสวนลิสร้าง อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170