จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีขาว

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านต่อ >
20. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านต่อ >
21. จารึกอาฏานาฏิยสูตร อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านต่อ >
23. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านต่อ >
24. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑ อ่านต่อ >
25. จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์ อ่านต่อ >
26. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๓ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๓ อ่านต่อ >
28. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๒ อ่านต่อ >
29. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๑ อ่านต่อ >
30. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๐ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170