จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีขาว

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอาฏานาฏิยสูตร อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดมหาพฤฒาราม ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170