จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีขาว

จำนวน 39 รายการ

1. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ 2 อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ 2 อ่านต่อ >
9. จารึกคำนมัสการพระราหุล 1 อ่านต่อ >
10. จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 อ่านต่อ >
11. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 1 อ่านต่อ >
12. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร 2 อ่านต่อ >
13. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ 2 อ่านต่อ >
15. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 1 อ่านต่อ >
16. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ 2 อ่านต่อ >
17. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 1 อ่านต่อ >
18. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี 2 อ่านต่อ >
19. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 4 อ่านต่อ >
21. จารึกอาฏานาฏิยสูตร อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านต่อ >
23. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 1 อ่านต่อ >
24. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ 1 อ่านต่อ >
25. จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์ อ่านต่อ >
26. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 3 อ่านต่อ >
27. จารึกวัดมหาพฤฒาราม 13 อ่านต่อ >
28. จารึกวัดมหาพฤฒาราม 12 อ่านต่อ >
29. จารึกวัดมหาพฤฒาราม 11 อ่านต่อ >
30. จารึกวัดมหาพฤฒาราม 10 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170