จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา

จำนวน 174 รายการ

31. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๐ (จ. ๓๐) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๑ (จ. ๘) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๒ (จ. ๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๓ (จ. ๑๓) อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๔ (จ. ๑๖, จ. ๓๔) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๕ (จ. ๑๗) อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๖ (จ. ๑๙, จ. ๑๙/๑) อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๗ (จ. ๒๐, จ. ๒๑, จ. ๒๒) อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๘ (จ. ๒๖) อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๙ (จ. ๒๗) อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๐ (จ. ๓๑) อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๑ (จ. ๓๒) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๒ (จ. ๓๓) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๓ (จ. ๓๗) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๔ (จ. ๓๙) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๕ (จ. ๔๐) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๖ (จ. ๔๗) อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกวัดท่าแขก อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกวัดศรีคุณเมือง (วัดผ้าขาว) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170