จารึกวัดท่าแขก

จารึก

จารึกวัดท่าแขก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 09:00:30 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 14:56:49 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดท่าแขก

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๐๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

เสาทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๘ ซม. สูง ๗๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว กำหนดเป็น "จารึกวัดท่าแขก"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในพระอุโบสถ วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สำรวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๔๗.

ประวัติ

ไม่มีการเคลื่อนย้ายจารึกหลักนี้ พระอุโบสถได้รับการบูรณะใหม่ แต่ก็คงอยู่ในลักษณะของสิม (โบสถ์) แบบเดิม

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกบอกฤกษ์ยามในการสร้างโบสถ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ ศักราช ๒๘ คือ จ.ศ. ๑๐๒๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๙ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๘๑ - ๒๒๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, "จารึกวัดท่าแขก," ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๔๗.
๒) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๗ - ๑๒๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170