จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 3 อ่านต่อ >
8. จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 2 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 3 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา 1 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 3 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 4 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 5 อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 7 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 12 อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 2 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 4 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 5 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดส้าน อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170