จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดส้าน อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170