จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2557 14:12:47 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๕ (นน. ๒๐๖๖) จ.ศ. ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๕

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๖ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๒๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๑ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๑ ซม. สูง ๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๖๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๓๙-๒๔๒.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๑๕ แสนอภิชัยพร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้องได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้บูชาตราบเท่า ๕,๐๐๐ ปี

ผู้สร้าง

แสนอภิชัยพร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักพทะ ๑๒๓๔ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ ๑๕ (นน. ๒๐๖๖) จ.ศ.๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๓๙-๒๔๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170