จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2557 10:41:47 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๖ (นน. ๒๐๘๑) จ.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๒๔๑๒)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูป ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ (ด้านซ้าย) มี ๗ บรรทัด และด้านที่ ๓ (ด้านหลัง) มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๙ ซม. หน้าตักกว้าง ๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๗ ซม. สูง ๖.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๘๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๐๙-๓๑๓.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๔๑๒ หนานเสนาอาจารย์ (มัคทายก) พร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้องทุกคนได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้กับพระศาสนา

ผู้สร้าง

อ้ายน้อย

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “จุลศักราชได้ ๑๒๓๑ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๖ (นน. ๒๐๘๑) จ.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๒๔๑๒),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๐๙-๓๑๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170