จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕ ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า)

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10:45:07

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๖ (นน. ๒๐๘๑) จ.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๒๔๑๒)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูป ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ (ด้านซ้าย) มี ๗ บรรทัด และด้านที่ ๓ (ด้านหลัง) มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170