จารึกฐานพระพุทธรูปวัดส้าน

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดส้าน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 11:16:47 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดส้าน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดส้าน ๑ (นน. ๒๑๒๙) จ.ศ. ๑๒๒๘ (พ.ศ. ๒๔๐๙)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัดที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๓๖.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๒ ซม. จารึกกว้าง ๑๓.๕ ซม. สูง ๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๒๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดส้าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดส้าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๓๐-๕๓๓.

ประวัติ

พระอธิการกันทา ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดส้าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้นำพระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดเชตวัน ต. สันทะ อ. นาน้อย พร้อมกับพระพุทธรูปอีก ๒-๓ องค์ ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปองค์นี้อยู่เพียงองค์เดียว ส่วนพระองค์อื่นๆ ได้มีผู้มาขอเช่าไปบูชาที่บ้าน

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ แสนท้าวเป็นประธาน พร้อมด้วยภรรยาและบุตรได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนา

ผู้สร้าง

แสนท้าวพร้อมด้วยภรรยาและบุตร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักราชได้ ๑๒๒๘ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดส้าน ๑(นน. ๒๑๒๙) จ.ศ. ๑๒๒๘(พ.ศ. ๒๔๐๙),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๓๐-๕๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170