จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 7

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 7

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2557 14:01:52 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 7

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ 10 (นน. 2061) จ.ศ. 1234 (พ.ศ. 2415)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2415

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 6 บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 28 ซม. หน้าตักกว้าง 10 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 11.5 ซม. สูง 9.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2061”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 219-222.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ.2415 ปู่เรือนพร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้องได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เพื่อกราบไหว้บูชาตราบ 5,000 ปี โดยมีเขยมุดเป็นผู้จารตัวอักษรที่ฐาน

ผู้สร้าง

ปู่เรือนพร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “ศักพทะ 1234 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2415

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ 10 (นน. 2061) จ.ศ. 1234 (พ.ศ. 2415),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 219-222.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170