จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดจำปา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดตะพาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดสมุหนิมิต อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170