จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์ อ่านต่อ >
3. จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก อ่านต่อ >
4. จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อ่านต่อ >
5. จารึกอักษรจีนที่วัดมัชฌิมาวาส อ่านต่อ >
6. จารึกอักษรจีนบนแผ่นทองรูปกลม ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อ่านต่อ >
7. จารึกอักษรจีนหลังพระพิมพ์ซุ้มเสมาทิศ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อ่านต่อ >
8. จารึกอักษรจีนหลังพระพิมพ์ซุ้มเสมาทิศยอดมหาอุณาโลม อ่านต่อ >
9. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 1 อ่านต่อ >
10. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 2 อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 3 อ่านต่อ >
12. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 4 อ่านต่อ >
13. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 5 อ่านต่อ >
14. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 6 อ่านต่อ >
15. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง 7 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170