จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

จารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2550 10:34:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

อักษรที่มีในจารึก

จีน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๖๗

ภาษา

จีน

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

ระฆัง

ขนาดวัตถุ

สูงประมาณ ๕๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ กำหนดเป็น "จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก"

ปีที่พบจารึก

พ.ศ. ๒๕๑๑

สถานที่พบ

ข้างหอระฆังของวัดดอนรัก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา

พิมพ์เผยแพร่

อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘), [๑๐ - ๑๒].

ประวัติ

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส สงขลา มีระฆังโบราณใบหนึ่ง ขนาดสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร มีจารึกภาษาจีน ระฆังใบนี้มีผู้ขุดพบที่ข้างหอระฆังของวัดดอนรัก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ คุณสุชาติ รัตนปราการ ได้นำไปถวายให้ราชศีลสังวรเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุชื่อผู้สร้างระฆัง คือ เจ้าพระยาอู๋เหวินเยิ่น

ผู้สร้าง

เจ้าพระยาอู๋เหวินเยิ่น

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกระบุชื่อกษัตริย์ คือ "จาชิ่น" พระเจ้าจาชิ่นนี้ เป็นกษัตริย์ราชวงศ์หมิง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๑๐ ข้อความจารึกระบุว่าระฆังนี้สร้างในปีที่ ๓ ของรัชกาล จึงน่าจะตรงกับ พ.ศ. ๒๐๖๗ อยู่ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, "ดร. สุชาติ รัตนปราการ กับความเป็นผู้คงแก่เรียน," ใน อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘), [๕ - ๓๑].

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170