จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

จารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2550 10:34:38 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 14:22:23 )

ชื่อจารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก

อักษรที่มีในจารึก

จีน

ศักราช

พุทธศักราช 2067

ภาษา

จีน

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

วัตถุจารึก

-

ลักษณะวัตถุ

ระฆัง

ขนาดวัตถุ

สูงประมาณ 50 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ กำหนดเป็น "จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก"

ปีที่พบจารึก

พ.ศ. 2511

สถานที่พบ

ข้างหอระฆังของวัดดอนรัก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ข้อมูลเดิมระบุว่าอยู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา สำรวจแล้วไม่พบจารึกดังกล่าว (สำรวจเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

พิมพ์เผยแพร่

อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2528), [10 - 12].

ประวัติ

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส สงขลา มีระฆังโบราณใบหนึ่ง ขนาดสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีจารึกภาษาจีน ระฆังใบนี้มีผู้ขุดพบที่ข้างหอระฆังของวัดดอนรัก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2511 ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2513 คุณสุชาติ รัตนปราการ ได้นำไปถวายให้ราชศีลสังวรเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุชื่อผู้สร้างระฆัง คือ เจ้าพระยาอู๋เหวินเยิ่น

ผู้สร้าง

เจ้าพระยาอู๋เหวินเยิ่น

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกระบุชื่อกษัตริย์ คือ "จาชิ่น" พระเจ้าจาชิ่นนี้ เป็นกษัตริย์ราชวงศ์หมิง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2065 - 2110 ข้อความจารึกระบุว่าระฆังนี้สร้างในปีที่ 3 ของรัชกาล จึงน่าจะตรงกับ พ.ศ. 2067 อยู่ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2550, จาก :
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, "ดร. สุชาติ รัตนปราการ กับความเป็นผู้คงแก่เรียน," ใน อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2528), [5 - 31].

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2528)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170