จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

จารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 13:58:42 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

อักษรที่มีในจารึก

จีน

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

จีน

ด้าน/บรรทัด

จารึกรอบระฆัง จำนวน ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

เหล็ก

ลักษณะวัตถุ

ระฆังจีน

ขนาดวัตถุ

สูง ๘๖.๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม กำหนดเป็น “เลขทะเบียน ๒๑๘ วจ./๒๕๑๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร เมืองโบราณ ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๓๑-๑๓๗.

ประวัติ

ตามประวัติกล่าวว่าได้มาจากวัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลวดลายมังกรและปลาหลีฮื้อเล่นน้ำ ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์สิริมงคลของจีน

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงรายนามของผู้สร้างระฆัง วัตถุประสงค์ วันเวลาที่สร้าง และมีคำอวยพรให้ประเทศสงบสุข ประชาชนร่มเย็น ฝนตกต้องตามฤดูกาล และพืชผลอุดมสมบูรณ์ เหมือนกับจารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ศานติ และนวรัตน์ ภักดีคำ สันนิษฐานไว้ในบทความ “จารึกระฆังจีนที่วัดไลย์ ลพบุรี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม” ว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
ศานติ ภักดีคำ และนวรัตน์ ภักดีคำ, “จารึกระฆังจีนที่วัดไลย์ ลพบุรี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม,” เมืองโบราณ ๓๔, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๓๑-๑๓๗.

ภาพประกอบ

เมืองโบราณ ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170