จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๕

จารึก

จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2550 14:05:07 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 16:19:38 )

ชื่อจารึก

จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๕

อักษรที่มีในจารึก

จีน

ศักราช

พุทธศักราช ๑๖๑๑-๑๖๒๐

ภาษา

จีน

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองเหลือง

ลักษณะวัตถุ

เหรียญวงกลม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ กำหนดเป็น “เหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ขุดพบที่ริมทะเล ใกล้วัดอู่ตะเภา อำเภอระโนด”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ริมทะเลระหว่างบ้านท่าบอนกับวัดอู่ตะเภา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

พิมพ์เผยแพร่

อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘), [๘-๑๐].

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีชาวบ้านพบเหรียญจีนที่บริเวณริมทะเลระหว่างบ้านท่าบอนกับวัดอู่ตะเภา เขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มากกว่า ๑,๐๐๐ เหรียญ ที่สถาบันทักษิณคดีได้ไว้จำนวนหนึ่ง ล้วนเป็นเหรียญทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร คุณสุชาติ รัตนปราการ อ่านได้ว่ามีอายุตั้งแต่ปีรัชกาล “เก้งเท็ก” ซึ่งตรงกับปี ค.ศ. ๑๐๐๑-๑๐๐๕ (พ.ศ. ๑๕๔๔-๑๕๔๘) ของแผ่นดินซ้องจินจง ซึ่งอยู่ในระหว่าง ค.ศ. ๙๙๖-๑๐๒๒ (พ.ศ. ๑๕๓๙-๑๓๖๕) ส่วนเหรียญที่อ่านได้และพบว่ามีอายุหลังสุดเป็นปีรัชกาล “เจ่งโฮ่” ซึ่งตรงกับ ค.ศ. ๑๑๑๑-๑๑๑๕ (พ.ศ. ๑๖๕๔-๑๖๕๘)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุชื่อปีรัชกาล “ฮี่เล่ง” ของแผ่นดินซ้องซิ่นจง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกระบุคำ “ฮี่เล่ง” ซึ่งเป็นชื่อปีรัชกาลตรงกับ ปี ค.ศ. ๑๐๖๘-๑๐๗๗ (พ.ศ. ๑๖๑๑-๑๖๒๐) ของแผ่นดินซ้องซิ่นจง (ค.ศ. ๑๐๖๘-๑๐๘๕/พ.ศ. ๑๖๑๑-๑๖๒๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ดร. สุชาติ รัตนปราการ กับความเป็นผู้คงแก่เรียน,” ใน อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘), [๕-๓๑].

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170