จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การสรรเสริญเทพเจ้า

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
2. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 3/20 อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมวัน 13 อ่านต่อ >
7. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
8. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
9. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
10. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2995/38 อ่านต่อ >
11. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >
12. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170