ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"หัน"

จำนวน 10 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
องค์สถิตพิสัยในวรชัยนันทเทพบุรีนครราชธานีที่นี้ วรองค์ท่านก็มาเล็ง หัน ยอดพระมหาชินธาตุเจ้าหลังหลวงก็หักพังตกหลังพระแช่แห้งน้อยก็คดพระหารหลวงแลศา(ลา)บาตร จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง 1/22 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ค่ำเช้าเข้าฟังธรรมเทศนา ศรัทธาขอบวช รวดใจบุญ ภูลบาตรจีพร อย่าพักกรโกนเกศ เด็จเกลสตระบัด อรหัต หันสงสาร เอาสาธุยังนิรพานฟากฟ้า ขอได้เยื่อง ตูข้าอธิษฐานนี้แด่ ฯ จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ 1/7 พระนครศรีอยุธยา ฉ่ำ ทองคำวรรณ
สม (เด็จ) พระเจ้า ขอเข้าบวชทรงผนวชชมบุญ ภุลบาตรจีพร อย่าพักกรโกนเกศ เด็จกเลส ตระบัดอรหัตหันสงสาร โดยพระไปนิรพาน จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ 2/1 พระนครศรีอยุธยา ฉ่ำ  ทองคำวรรณ
วันอันท่านใส่ยอดพระเป็นเจ้านั้นพระหากกระทำปาฏิหาริย์ ส่องชาลรังสี มีหกฉัน ดูใสพาว ในกลางหาว งามดังแสงเคียกรุ้ง ฝูงพลทั้งหลายหันอัศจรรย์หนักหนา เมื่อฉลองพระยืนเป็นเจ้าคาบหลังนั้นโสดในเดือนหก บุรณมีวันพฤหัสบดี ท่านพญาธรรมิกราชให้ทานแปลงปราสาทอันหนึ่ง และประดับงามดีหนักหนา ผิจักอุปมาไปดังมหาไพชยนต์ปราสาทนั้นดายแล จารึกวัดพระยืน 2/26 ลำพูน ฉ่ำ ทองคำวรรณ
ผู้ใดหากมล้าง เอาหื้อมัน(ได้ตก)มหาอวิจิ  . า . . . . . พระเจ้าเกิดมา(แสน)คน อย่าหื้อมันผู้นั่นได้หันทืน จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง 2/17 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
เจ้าเมิงพิงมากินเมิงพญาวสืบเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นอาว เลี้ยงผู้พระแต่โบรา จึงหันสีมาอันหักพร่ำเมินนาน จึงหื้อจานออก ใส่สีมาใหม่ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง 1/10 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
___เกิงหันบวชเป็นภิ___ดาย ตำนานนี้บ่______(ฝ่)า มือขวาไว้เมิง จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ 1/ชิ้นส่วนที่ 1/6 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ท่านทุกคนบังเกิดมหากามาวจรกุศลจิตติดในรัตยาทิ...อันยิ่ง จึงเพิงหันภูเขาแก้วเซิ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตก จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย 1/17 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
สามเณรในเมืองน่านชู่องค์มาเล็งหันยังพระมหาชินธาตุเจ้าเป็นอันชิณชราหักยอดไป จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง 1/22 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
ไผมากิน นี้บ่ไว้ดังคำกูว่านี้ดาย  หื้อมันดับมันวาย อย่าหื้อมันได้ ....เป็นขุน อย่าหื้อมันได้หัน หน้า....ตรัย จารึกวิหารจันทรอาราม 1/10 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1