ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"หัน"

จำนวน 9 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ค่ำเช้าเข้าฟังธรรมเทศนา ศรัทธาขอบวช รวดใจบุญ ภูลบาตรจีพร อย่าพักกรโกนเกศ เด็จเกลสตระบัด อรหัต หันสงสาร เอาสาธุยังนิรพานฟากฟ้า ขอได้เยื่อง ตูข้าอธิษฐานนี้แด่ ฯ จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ ๑/๗ พระนครศรีอยุธยา ฉ่ำ ทองคำวรรณ
สม (เด็จ) พระเจ้า ขอเข้าบวชทรงผนวชชมบุญ ภุลบาตรจีพร อย่าพักกรโกนเกศ เด็จกเลส ตระบัดอรหัตหันสงสาร โดยพระไปนิรพาน จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ ๒/๑ พระนครศรีอยุธยา ฉ่ำ  ทองคำวรรณ
วันอันท่านใส่ยอดพระเป็นเจ้านั้นพระหากกระทำปาฏิหาริย์ ส่องชาลรังสี มีหกฉัน ดูใสพาว ในกลางหาว งามดังแสงเคียกรุ้ง ฝูงพลทั้งหลายหันอัศจรรย์หนักหนา เมื่อฉลองพระยืนเป็นเจ้าคาบหลังนั้นโสดในเดือนหก บุรณมีวันพฤหัสบดี ท่านพญาธรรมิกราชให้ทานแปลงปราสาทอันหนึ่ง และประดับงามดีหนักหนา ผิจักอุปมาไปดังมหาไพชยนต์ปราสาทนั้นดายแล จารึกวัดพระยืน ๒/๒๖ ลำพูน ฉ่ำ ทองคำวรรณ
ผู้ใดหากมล้าง เอาหื้อมัน(ได้ตก)มหาอวิจิ  . า . . . . . พระเจ้าเกิดมา(แสน)คน อย่าหื้อมันผู้นั่นได้หันทืน จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๒/๑๗ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าเมิงพิงมากินเมิงพญาวสืบเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นอาว เลี้ยงผู้พระแต่โบรา จึงหันสีมาอันหักพร่ำเมินนาน จึงหื้อจานออก ใส่สีมาใหม่ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ๑/๑๐ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
___เกิงหันบวชเป็นภิ___ดาย ตำนานนี้บ่______(ฝ่)า มือขวาไว้เมิง จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ ๑/ชิ้นส่วนที่ ๑/๖ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ท่านทุกคนบังเกิดมหากามาวจรกุศลจิตติดในรัตยาทิ...อันยิ่ง จึงเพิงหันภูเขาแก้วเซิ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตก จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย ๑/๑๗ น่าน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
สามเณรในเมืองน่านชู่องค์มาเล็งหันยังพระมหาชินธาตุเจ้าเป็นอันชิณชราหักยอดไป จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง ๑/๒๒ น่าน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ไผมากิน นี้บ่ไว้ดังคำกูว่านี้ดาย  หื้อมันดับมันวาย อย่าหื้อมันได้ ....เป็นขุน อย่าหื้อมันได้หัน หน้า....ตรัย จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๑๐ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170