ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"กินเมือง"

จำนวน 7 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ผิขาวเจ้าตนใด ได้มากินเมือง นี่ไซร้ ขอฝากวัดแวงทั้งนี้แก่ชาวเจ้าตนนั้นด้วยโสดเทอญ ฯ จารึกวัดตะพาน ๒/๑๘ สุราษฏร์ธานี พันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร
ในเมื่อเมี้ยนชาตินี้ เมือหน้าเจ้าขุนผู้ใดมากินเมิงพยาวนี้ก็ดี จารึกวัดอารามป่าน้อย ๑/๑๐ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าไทตนใดมากินเมิงในสถานที่นี้ เมื่อลุนเยยินดีด้วยบุญอันนี้ต่อเท้าห้าพันพรรษาเทอญ จารึกเจ้าเมืองเชริง ๒/๑ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ในปีกัดเร้า เดินเจ็ด ออกสองค่ำ วันกัดเม็ด พี่ชายสวยรู้ เถ้าเมิงรู้ พันหนังสือสุวรรณรู้ลำพันต(ง)าน เจ้าหมื่นผู้ใดได้มากินเมิงลอนี้ จุ่งยินดี จารึกวัดป่าใหม่ ๒/๑๕ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
มหาเถรเจ้าญาณโพธิเป็นประธานเจ้าไทผู้ใดมากินเมิง จารึกวัดหนองกวาง ๑/๑๓ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เมือหน้าผู้ใดมากินเมิงอ้อยนี้ก็ดี จุ่งหื้อยินดีด้วยบุญกูนี้ตงหนัก อย่าหื้อกลั้วเกล้าสักอัน จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๑/๑๐ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคำปรารถนาโพธิสมภารเป็นพระพุทธตนหนึ่ง จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๒ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170