จารึกวัดอารามป่าน้อย

จารึก

จารึกวัดอารามป่าน้อย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดอารามป่าน้อย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย พ.ศ. 2037, พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2037

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 21 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 15 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 6 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 37 ซม. สูง 82 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 26”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย พ.ศ. 2037”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดอารามป่าน้อย ตำบลดงเจน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดอารามป่าน้อย ตำบลดงเจน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 155-156.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 146-151.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เดินทางไปสำรวจประวัติจารึกที่วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520

เนื้อหาโดยสังเขป

สมเด็จบพิตร พ่อครูพระเป็นเจ้า เจ้าสี่หมื่นพยาวได้ถวายข้าพระไว้ปฏิบัติดูแลพระพุทธรูปในวัดอารามป่าน้อย และให้จารึกรายชื่อข้าพระเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึก ตอนท้ายกล่าวอุทิศผลบุญที่ได้นี้แก่พระเจ้าแผ่นดิน เทพเจ้า พระภิกษุ และสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 856 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2037 อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ. 2030-2038)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย พ.ศ. 2037,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 155-156.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 26 จารึกวัดอารามป่าน้อย,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 146-151.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 26 side 1.copy 1 และ PY 26 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170