จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-เย ธมฺมาฯ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ >
4. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
6. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170