จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนพระพิมพ์ดินเผา

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
6. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านต่อ >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170