จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23

จำนวน 163 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2 อ่านต่อ >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1 อ่านต่อ >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50 อ่านต่อ >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66 อ่านต่อ >
6. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10 อ่านต่อ >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11 อ่านต่อ >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16 อ่านต่อ >
10. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านต่อ >
11. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
12. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
13. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 37 (จ. 3) อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านต่อ >
16. จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 2 อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 3 อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 5 อ่านต่อ >
22. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38) อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41) อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 9 (จ. 45) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 10 (จ. 28) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 11 (จ. 25) อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 12 (จ. 11) อ่านต่อ >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 13 (จ. 44) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170