จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ)

จารึก

จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2556 02:09:56 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2201

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 ถูกถากจนไม่สามารถอ่านเป็นตัวอักษรได้ ด้านที่ 2 มี 12 บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นไม้

ลักษณะวัตถุ

แผงพระพิมพ์ไม้

ขนาดวัตถุ

กว้าง 32.5 ซม. สูง 152 ซม. 5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

พิมพ์เผยแพร่

เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย (http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=9806)

ประวัติ

เดิมจารึกหลักนี้มีอยู่ 2 ด้าน แต่ต่อมาด้านที่ 1 ถูกถากเอาตัวอักษรออกไป เพื่อใช้ทำแผงพระพิมพ์ คงเหลือแต่ด้านที่สองเท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพดี 

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. 2201 เจ้าฟ้าหลวงเมืองลายข้า เจ้าเมืองนคร ผู้เป็นโอรสของเจ้าฟ้าหลวงเสือก่อนฟ้า เป็นนัดดาของเจ้าหลวงเสือจ้อฟ้า ได้มีพระราชศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่งขนาดกว้าง 27 วา ยาว 35 วาให้แก่วัด โดยโปรดให้ข้าราชการฝ่ายในชื่อชั้นในและหมื่นหลจิตรสารเป็นตัวแทนพระองค์ในการถวายที่ดินดังกล่าว

ผู้สร้าง

เจ้าฟ้าหลวงเมืองลายเจ้าเมืองนคร

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2556, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง จ. แพร่ อายุประมาณ จ.ศ. 1100 (พ.ศ. 2281),” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2554 (online). เปิดข้อมูลเมื่อ 13 กันยายน 2556 หาข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=9806

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ยุทธพร นาคสุข, “จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง จ. แพร่ อายุประมาณ จ.ศ. 1100 (พ.ศ. 2281),” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2554 (online)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170