จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:38:14 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๘๐

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน

ขนาดวัตถุ

ความสูงรวมฐาน ๘๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดเป็น “ชร. ๓๔“
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๙) กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปจากวัดกลางเวียง เชียงราย (พ.ศ. ๒๒๘๐)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระเจดีย์ วัดกลางเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สำรวจเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๙) : ๗๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระมหาสิริปัญญาสวามี สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาแก่คนและเทวดาเมื่อจุลศักราช ๑๐๙๙ (พ.ศ. ๒๒๘๐) โดยขอให้ตนไปสู่นิพพาน

ผู้สร้าง

พระมหาสิริปัญญาสวามี

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๐๙๙ (พ.ศ. ๒๒๘๐) ในรัชกาลองค์คำ (พ.ศ. ๒๒๗๐ - ๒๓๐๒) สมัยราชวงศ์นยองยานของพม่าปกครองล้านนา (พ.ศ. ๒๑๕๗ - ๒๒๙๕)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, “คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปจากวัดกลางเวียง เชียงราย (พ.ศ. ๒๒๘๐),” ศิลปากร ๒๐, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๙) : ๗๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170