จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างกำแพง

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
2. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
3. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
5. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
6. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
7. จารึกวัดพระธาตุพนม 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170