จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23

จำนวน 161 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านเพิ่มเติม >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านเพิ่มเติม >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕ (จ. ๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๖ (จ. ๔๑) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๗ (จ. ๒๓) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๘ (จ. ๑๘) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๙ (จ. ๔๕) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๐ (จ. ๒๘) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๑ (จ. ๒๕) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๒ (จ. ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๓ (จ. ๔๔) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170