จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม

จำนวน 1030 รายการ

1. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านเพิ่มเติม >
10. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๘ (บทที่ ๕๐ - ๕๖) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๗ (บทที่ ๔๓ - ๔๙) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๕ (บทที่ ๒๙ - ๓๕) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๖ (บทที่ ๓๖ - ๔๒) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔ (บทที่ ๒๒ - ๒๘) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170